{ Text Block: }

A ZEN nem vallás, hanem gyakorlat. Segít fejleszteni és támogatni az intuíciót, elhagyni a rutinszerű és berögzült cselekedeteket. Rendszeresen gyakorolva bárki elérheti általa a tiszta tudatot, annak mindennapi életbe történő beépítését.

{ Small Bar }

{ Text Block: }

Hogyan működik a ZEN?

A ZEN nem vallás és semmi köze sincs a hithez vagy dogmákhoz. A ZEN gyakorlata egy ÚT, olyan távol-keleti filozófia, amely a valóság közvetlen megtapasztalását helyezi a középpontba. Az itt és most tudatosításával hozzásegíti az embereket ahhoz, hogy a jelen pillanatra fókuszálva megszabaduljanak az érzelmeik által kreált illúzióktól és kényszerektől.

A CityBuddha ZEN Coaching ezt a tradicionális, több ezer éve eredményesen alkalmazott cselekvésközpontú rendszert ötvözi a 21.századi elvárásokkal. Az egzotikus és izgalmas önismereti utazás egyáltalán nem öncélú, hiszen segíti a gondolatok kiürítését, az intuíció fejlesztését és az érzelmek teljes kontrollját. Általa a gyakorló képes tisztán látni a helyzetet és határozott, helyes döntést hozni.

{ Blank Space }

{ Gallery. Images (6): 611, 612, 613, 614, 615, 616 }{ Text Block: }

{ Fancy Icon }

{ Text Block: }

Az intuitív kreativitás fejlesztése

Napjainkban a siker eléréséhez – legyen az vállalati, sport vagy kulturális szegmens – ki kell mozdulni a komfortzónából. El kell szakadni a berögzült gondolatoktól és formáktól, helyesen kell tudni használni intuitív képességeinket, megérzéseinket és alkalmazni a bennünk élő kreativitást. Ennek egyik módja a CityBuddha ZEN Coaching módszertanával való megismerkedés.

A ZEN egyik izgalmas gyakorlata a kóan praxisra épülő fejlesztés, ahol a gyakorlót elvezetem a paradoxonok világába. Ezeket a kis rövid zen történeteket nem lehet megfejteni egyszerű gondolkodással, rutinnal vagy észérvekkel. A gondolkodó tudat ezáltal megtapasztalja rejtett tendenciáit, szokásait és azonosulásait. A módszertan így segít a különböző élet- és döntéshelyzetek során a megfelelő helyzetfelismerésben, cselekvésben. Általa kreatívabb döntéshozókká válunk, képesek leszünk az előre eltervezett lépéseken túlmutatva újszerűen reagálni, követni intuíciónkat.

{ Single Image: 541 }

{ Text Block: }

Mire tudom alkalmazni a ZEN filozófiát?

A ZEN filozófia beépítésével olyan gyakorlati kompetenciákat sajátítunk el, amelyekkel többé és jobbá válunk civil életünkben és hivatásunkban egyaránt.

A CityBuddha ZEN Coaching által kidolgozott gyakorlatok alkalmazása mellett az alábbi előnyöket élvezheti:

  • Őszinte önismereti kép erősítése
  • „Helyem a világban” érzés tisztázása
  • Teljes, tiszta, tükörszerű tudat fejlesztése
  • Érzelmek teljes kontrolljának gyakorlása
  • Társas konfliktusok rendezése
  • Tiszta életcélok önálló meghatározása
  • Gyors és intuitív döntési képesség fejlesztése
  • Kreatív képességek fejlesztése és alkalmazása
  • Vállalati / céges / márka hatékonyság növelése

{ Small Bar }

{ Pullquote: }

Cél, hogy minden ügyfelem azt az életét élhesse, amelyre életcélja, tehetsége, tudása és szorgalma alapján hivatott.

{ Single Image: 543 }

{ Text Block: }

Coaching és a harcművészetek…

2010 óta foglalkozom harcművészetekkel, azon belül is a Kyokushin karate irányzatával. A Budo szemlélete rengeteget segített abban, hogy személyiségem azzá váljon, amely valóban segíti és építi a mindennapjaimat. A harcművészetek mentalitása és formavilága olyan utat enged bejárni, amely nélkülözhetetlen eredménye a teljes és totális szemléletváltás.

A ZEN és a harcművészet közös kapcsolata később olyan komplex és mélyreható személyiségfejlesztő tudást eredményezett, amely ötvözve a coaching rendszerek gyakorlatával képessé vált a teljes és tudatos élet megéléséhez.

Ezt az évek alatt megszerzett gyakorlati tudást és filozófiát szeretném minél hatékonyabban átadni mindazoknak, akik változtatnának az életükön.

{ Testimonials. Category ID: 52 }

{ Text Block: }

{ Text Block: }

ATEMI Budo Academy – a tudásközpont

Az ATEMI Budo Academy tagjaként fontos számomra, hogy olyan szakemberekkel, mesterekkel és alkotókkal dolgozzak együtt, akik szintén az embert és annak életének jobbá tételét tűzték ki életcélul.

A Harcművészek az Egészséges Gyermekekért Mozgalom (HEGYEM) 2010 elején Dr. Gubacsi Attila által azért alakult, hogy a harcművészetek test- és lélekerősítő eszközeivel segítsen a hátrányos helyzetű gyerekeknek. Mára a HEGYEM Mozgalom, egy évtized eltelte után nemzetközivé vált, ATEMI Martial Arts Budo Academy néven – többek között – Nepálban, Indonéziában, Németországban, Dél-Afrikában, Indiában, Egyesült Államokban, Japánban, Portugáliában is van ATEMI mentorált harcművészeti közösség.

A gyerekek jelentős része nem jut hozzá olyan mentori segítséghez, oktatásmódszertanhoz, amely elégséges lenne a fizikai gyarapodáson túli mentális fejlődéshez, értelmi kiteljesedéséhez. A támogatás és segítség több szinten zajlik. Lehet állandó oktatási vagy alkalmi, a sportolást vagy éppen a szellemi fejlődést elősegítő momentum is. Többek között edzés lehetősége, mesteri, mentori háttér, edzőtábori részvétel szerepel a Hegyem támogatási palettáján. Az ATEMI BUDO ACADEMY mindig azt tartja szem előtt, hogy melyik lurkónak mire van szüksége, és a gyermekek életében – a harcművészetek értékeinek fundamentumán – milyen háttér és segítség hozhatná a felzárkózást, integrációt, az esélyegyenlőség lehetőségét. Az ATEMI BUDO ACADEMY mesterei a harcművészetek értékrendjével segítik a felzárkóztatást, az integrációt, az esélyegyenlőség lehetőségét. A hátrányos helyzetű családok gyermekeit saját oktatási modell, harcművészeti edzésmódszertan szerint patronálja, segíti a lelki-testi egészség megteremtésében.

Az ATEMI BUDO ACADEMY gyűjtőhelye az egymást nem legyőzni, hanem segíteni akaró harcművészeknek, akiknek fontos az önismeret, a folyamatos tanulás és szorgalmas gyakorlás. Akiknek fontos egymás tisztelete és szeretete, víziója pedig egy szeretet-központú új világ és emberibb életmód. A HEGYEM tanárainak, mestereinek és tagjainak küldetése a jövő generációjának támogatása, egy új, tiszta szellemiségű világért való mentális küzdelem. Őseink és hagyományaink tiszteletének és a legújabb tudományos kutatások tudásának ötvözése a TISZTELET és SZERETET szemüvegén keresztül. Ez a HEGYEM Mozgalom az ATEMI BUDO ACADEMY. (vezetője: Dr. Gubacsi Attila Ph.D. 6. Dan)

{ Blank Space }

{ Text Block: }

Zensyokan Japan

A japán székhelyű Zensyokan Kolostor rendszer (több, mint 100 kolostor szerte a világban) világi Zen szerzetesek és “Jószolgálati Nagykövetek – Goodwill Ambassadors” közössége. Minden Zensyokan danfokozattal díjazott Zen mester neve felkerül a Bodhidarma és Buddha vérvonal (Kechimyaku) táblájára. Magyarországon két mester, Adámy István (Aikyo 10. Dan) és Réti István (Daiku 9. Dan) egymástól függetlenül képviseli a Zensyokan Kolostor dankollégiumát Ryutoku Komyo (Shrestha Milan – Nepal/Japan) mester vezetése alatt. A Zensyokan mesterek feladata, a Zen és a Budo tanításainak képviselete és tanítása, gyakorlása.

A nemzetközi ATEMI BUDO ACADEMY tagjaként 2019-ben ért az a megtiszteltetés, hogy 2019-ben a Japán Zensyokan Kolostor rendszer – amelynek több, mint 600 kolostora van szerte a világban – befogadott világi ZEN szerzetesnek. 1. Dan fokozatú tagjaként, KarBon név alatt kerültem fel a Bodhidarma és Buddha vérvonal (Kechimyaku) táblájára.

{ Blank Space }

{ Single Image: 562 }

{ Blank Space }

{ Single Image: 563 }

{ Blank Space }